VeuIP a l’Ajuntament d’Ulldecona

Telnet ha portat a terme el projecte de renovació de la infraestructura telefònica de l’Ajuntament d´Ulldecona.

Ulldecona és una vila i municipi de la comarca del Montsià. Se situa al sud de Catalunya, formant el límit meridional amb el País Valencià.

La telefonia de l’Ajuntament d´Ulldecona constava d’una centraleta de Telefónica amb diverses línies analògiques RDSI d’entrada i amb telèfons analògics en cada lloc de treball.


A causa dels problemes que s’experimentaven a l’hora de poder rebre i/o fer trucades, el consistori ha apostat per dur a terme una renovació de la xarxa de veu i per substituir la centraleta antiga per una de nova al Cloud de Telnet, ubicada al nostre Clúster Titans.

Aquest projecte també ha inclòs la substitució dels terminals telefònics per nous telèfons IP.

La telefonia IP és una tecnologia a l’alça, ja que s’integra perfectament en la xarxa basada en IP (comunicacions de veu i dades) i permet ser gestionada des de la mateixa infraestructura. Els elements bàsics que formen aquest sistema són la centraleta o gateway IP i els diversos telèfons.