Serveis

Telnet és una empresa dinàmica amb vocació de servei, que centra la seva activitat a proveir les empreses i organitzacions amb solucions adequades per facilitar les telecomunicacions (transmissió a distància de veu, dades i imatge).

Enginyeria

Ens ocupem de la redacción, dirección i implementación de projectes.

Instalació

Busquem la millor solución técnica i proporcionem els recursos materials i humans necesaris per portar a terme l’implementación de projectes.

Manteniment

Proporcionem solucions de manteniment d’infraestructures de comunicacions.

Infraestructura comunicacions

Cablejat estructurat

Inalàmbric

Hardware de telecomunicacions

Sistemes de VeuIP i megafonía

Comunicacions unificades

Videoconferències

Entorn colaboratiu

Megafonia

Sistemes d’audio EVAC

Megafonia digital

Sonorització d’espais

Operador

Acces a internet

Centraleta virtual

Telefonia fixa i móbil

Sistemes d’imatge i video

CCTV

Lectura de matrícules

Detecció de mascareta

Control d’accesos

Sistemes de radiocomunicacions

Walkie Talkies

Repetidors de radiocomunicacions