Wifi de Quarta Generació a ICIQ

Telnet ha implementat una xarxa Wifi de Quarta Generació que cobreix els serveis de xarxa corporatius i de Telefonia IP mòbil en totes les instalacions de l’ Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), un dels principals referents de la investigació química a Europa.