Projecte Rosetta Cluster TITANS Catalonia

Telnet s’uneix al projecte Rosetta per ajudar a calcular les dades de la plataforma Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, amb la posta en marxa, en fase de proves, del Cluster TITANS Catalonia.

Rosetta és un projecte de computació distribuït per a la predicció estructural proteica que s’executa sobre la plataforma Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. El projecte és administrat pel laboratori Baker de la Universidad de Washington. El propòsit de Rosetta és predecir l’acoblament proteïna-proteïna i dissenyar noves proteïnes.

Telnet ajuda a determinar les formes tridimensionals de les proteïnes en la investigació que, en última instància, poden conduir a trobar cures per a algunes malalties humanes importants, per combatre malalties com el VIH, la malària, el càncer i l’Alzheimer.

Vols participar al nostre clúster? Uneix-te!