La infraestructura de comunicacions instal · lada per Telnet Sistemes suporta totes les necessitats actuals de comunicació de la planta, com són la xarxa de gestió i administrativa, la xarxa de control industrial, la telefonia, la videovigilància, el sistema de radiocomunicació i l'accés a Internet.

 

La instal · lació realitzada per Telnet Sistemes ha consistit en un cablejat estructurat de 236 punts de treball UTP CAT6 amb 8 repartidors units entre si amb fibra òptica i cable de parells telefònics.

 

 

Telnet Sistemes ha instal · lat els equips de comunicació per poder implementar la xarxa local informàtica IP que dóna servei de comunicacions a la planta, mitjançant switches 3Com L3 i L2 gestionables equipats amb interfícies SFP 1Gbps de fibra òptica, i ha instal · lat el sistema de telefonia IP Mitel i els terminals telefònics. El sistema de telefonia està connectat amb el sistema de megafonia i amb el sistema de radiocomunicació per proporcionar la possibilitat d'emetre avisos d'emergència des de qualsevol telèfon.

 

Telnet Sistemes ha instal · lat el sistema de radiocomunicació professional Digital Motorola mitjançant emissores ATEX i un repetidor que enllaça amb el sistema telefònic i la megafonia.