Telnet Sistemas ha realitzat la instal•lació d’un sistema de comunicació Wifi que integra un sistema de vídeo-vigilància IP, un sistema de control centralitzat d’instal•lacions tècniques i l’accés a Internet públic dels clients del Càmping Vendrell Platja.

 

 

 

 

Telnet Sistemas ha realitzat la instal•lació d’un sistema Wifi que integra un sistema de vídeo-vigilància IP, un sistema de control centralitzat d’instal•lacions tècniques i l’accés a Internet públic dels clients del Càmping Vendrell Platja. La integració es basa en un sistema de comunicacions IP amb un únic punt d’accés, que dóna cobertura a tot el càmping i que suporta 2 xarxes virtuals (una per al accés públic a Internet mitjançant hotspot i una altra que cursa el tràfic de video-vigilància i el tràfic del sistema de control d’alarmes tècniques). 

 

L’accés públic a Internet es realitza mitjançant un portal captiu que sol•licita les credencials per accedir a la xarxa. Aquestes credencials es venen a la recepció del càmping, la qual cosa ha suposat una nova línea de negoci per al càmping que permet amortitzar el cost de tot el sistema en molt poc temps. El sistema de vídeo vigilància instal•lat per Telnet Sistemas, controla tot el perímetre i els accessos al càmping; s’ha implementat amb càmeres IP dia/nit que inclouen il•luminació infraroja i que utilitzen la infraestructura WIFI com a medi de transmissió per enregistrar les imatges en un sistema d’enregistrament digital instal•lat al centre de control. El sistema permet al càmping oferir un major nivell de Seguretat al seus clients, el que ha permès reduir substancialment els furts i robatoris.

 

Telnet Sistemas ha instal•lat un sistema de control centralitzat que permet captar alarmes tècniques (com avaries en calderes, bombes d’aigua o gasoil, i nivells i/o pressions de dipòsits) i disparar un senyal d’avaria en el lloc de control. El sistema s’implementa mitjançant captadors de senyals estàndard que es comuniquen amb el centre de control mitjançant la xarxa Wifi. El sistema ha permès al Càmping millorar el servei als seus clients reduint significativament les queixes sobre la falta d’aigua calenta en les dutxes, mals olors produïts per avaries en les bombes de fosses sèptiques, la falta de pressió d’aigua deguda a bombes no operatives,...