La tecnologia és la peça essencial de la proposta d'innovació de Telnet, per optimitzar els recursos empresarials dels nostres clients, amb l'objectiu d'aconseguir eficàcia i eficiència perquè el resultat final ofereixi el màxim rendiment possible mitjançant una comunicació més fluïda entre els diferents sistemes de l'organització, i un millor trasvassament d'informació en qualsevol vessant.

 

Tenint en compte els requeriments i necessitats del client, i la tecnologia disponible, el projecte defineix el disseny del sistema, els equips i materials necessaris, els requeriments d'entorn, els temps d'execució, les proves necesaries per comprovar el correcte funcionament del sistema, la documentació i el pressupost.

 

El control i la direcció de la instal·lació en totes les seves fases assegura el fidel compliment del disseny elaborat i un correcte funcionament del sistema.