Telefonia virtual
Reducció de despeses.

 

Millora la productivitat.

 

Comunicacions unificades
Internet de Qualitat
 
Molt Alta Velocitat

 

Accés Simètric

 

Garantia del 97%
Wifi 4ª Generació
 
Alta Densitat

 

Mobilitat

 

Optimització d'aplicacions

Telnet ofereix un servei complert claus en mà que proporciona solucions de telecomunicació basades en tecnologia IP de darrera generació que optimitza els recursos i agilitza i dóna valor afegit als processos productius de les organitzacions.

 

Telnet dissenya tot el sistema de telecomunicacions tenint en consideració les necessitats actuals i futures, realitza la correcta instal·lació i posada en servei, proporciona la informació i formació de l'usuari, implementa un sistema de gestió i control del sistema de telecomunicacions, i ofereix un manteniment adequat de tot el sistema de telecomunicacions.

 

 

Objectiu de qualitat de Telnet
 
  • Oferir solucions flexibles, de fàcil ús, que s'adaptin als requeriments actuals del client i a les característiques de l'entorn i que permetin canvis i ampliacions per anticipar les necessitats futures.
  •  

  • Emprar només materials i equips homologats de fabricants líders, d'altes característiques tècniques i de llarga durada.
  •  

  • Oferir un sistema de garantia i manteniment per garantir la continuitat del servei sense interrupcions i proveir de informació al client per un fàcil ús i gestió del seu sistema.
  •  

Segueix-nos a

    

 

 
 
 
Telnet integra tots els serveis de telecomunicacions necessaris per ajudar a que la seva organització esdevingui més competitiva en un mercat cada cop més exigent. Els serveis que Telnet ofereix son:   
  INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIONS
La redacció facultativa del projecte Cablejat estructurat Veu/Dades (Cat5+, Cat6, Cat6A, Cat7)
El  suministrament dels equips i materials. Fibra óptica. (Monomode i  multimode)
La instal·lació de la infraestructura de comunicacions. Infraestructura Sense fils (Wifi, Wimax, Radioenllaços i  Enllaços làser Atmosfèric)
La instal·lació, configuració i posada en servei dels equipo de comunicació.  

La documentació del projecte.

El  manteniment dels sistemes.

Serveis d'enginyeria.

 

 

 

Infraestructura Comunicacions

 

 

 

SISTEMES DE VEU I COMUNICACIONS UNIFICADES SISTEMES DE DADES
Sistemes de telefonia analògics i digitals basats en tecnologia IP (Servidors de Veu IP, Centraletes telefòniques digitals, telèfons IP) Equips de xarxa local informàtica (switch, router, pasarel·les)
Sistemes d' interfonia analògics i digitals basats en tecnologia IP Punts d'Accés Sense Fils (WIFI amb control centralitzat o distribuït)
Sistemes de megafonia analògics i digitals basats en tecnologia IP Solucions d'accés a Internet
   
Comunicacions Unificades Xarxes Informàtiques

 

 

 

SISTEMES DE RADIOCOMUNICACIÓ PROFESSIONAL SISTEMES D'IMATGE
Equips portàtils (Walkie Talkies) Sistemes de Vídeo Vigilancia remota basats en càmeres de vídeo IP de altes prestacions
Estacions base i repetidors UHF i VHF Servidors gravadors de Vídeo Digital
Sistemes digitals DMR, i Sistemes TETRA Aplicacions especifiques de tractament de imatge  (lectors de matrícules,...etc)
   

 

SISTEMES D'AUTOMATITZACIÓ, SEGURETAT  I CONTROL D'EDIFICIS SISTEMES D'INFORMACIÓ
Sistemes Domòtics i Immòtics (Automatització d'edificis) Terminals d'informació multimèdia interactius
Sistemes de Seguretat d'intrusió Sistemes d'impressió
Sistemes de control d'accessos Solucions de seguretat d'informació
  Solucions d'arxiu d'informació

 

 

 

 
 

Projecte

 

 

La tecnologia és la peça essencial de la proposta d'innovació de Telnet, per optimitzar els recursos empresarials dels nostres clients, amb l'objectiu d'aconseguir eficàcia i eficiència perquè el resultat final ofereixi el màxim rendiment possible mitjançant una comunicació més fluïda entre els diferents sistemes de l'organització, i un millor trasvassament d'informació en qualsevol vessant.

 

Tenint en compte els requeriments i necessitats del client, i la tecnologia disponible, el projecte defineix el disseny del sistema, els equips i materials necessaris, els requeriments d'entorn, els temps d'execució, les proves necesaries per comprovar el correcte funcionament del sistema, la documentació i el pressupost.

 

El control i la direcció de la instal·lació en totes les seves fases assegura el fidel compliment del disseny elaborat i un correcte funcionament del sistema.

 

El suministrament

 

Amb la finalitat de facilitar el manteniment dels sistemes de comunicacions dels nostres clients, els assesorem tècnicament  per trobar el producte que millor s'adapti a les seves necessitats.

 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lació

 

 

 

Les nostres instal·lacions s'adapten a l'entorn, utilitzant els materials més idonis per a cada cas. Contrastant la qualitat dels millors fabricants, escollim les millors peces, les millors opcions, perquè el resultat final ofereixi el millor rendiment possible.
 
Realitzem les nostres instal·lacions amb personal propi altament qualificat, prestant una especial atenció als  detalls perquè les comunicacions de la seva organització tinguin la màxima qualitat.

Instal·lació

 

 

 

Les nostres instal·lacions s'adapten a l'entorn, utilitzant els materials més idonis per a cada cas. Contrastant la qualitat dels millors fabricants, escollim les millors peces, les millors opcions, perquè el resultat final ofereixi el millor rendiment possible.
 
Realitzem les nostres instal·lacions amb personal propi altament qualificat, prestant una especial atenció als  detalls perquè les comunicacions de la seva organització tinguin la màxima qualitat.

La documentació

 

 

Facilitar les eines de gestió i proporcionar la informació i la formació adient a l'usuari per a que obtingui el màxim rendiment del seu sistema de comunicacions.

 

Manteniment

 

 

 

El servei de manteniment complementa la garantia que ofereixen els fabricants, que normalment inclou únicament la reparació de l'element avariat sense cap compromís de temps de resposta.

 

Un manteniment adequat pretén prevenir problemes en els sistemes mitjançant inspeccions programades per identificar els elements o configuracions defectuoses abans que siguin causa d'un mal funcionament, i corregir els problemes que sorgeixin causant el menor impacte possible, assegurant la continuïtat del servei, amb temps de resposta adequats a la criticitat del servei involucrat.

 

El servei de manteniment inclou una complerta documentació del sistema i de les actuacions que es realitzen, amb  l'actualització de plànols i esquemes, de registres d'incidències i estats, de registre de proves diagnòstiques i resultats de mesures.