Telnet Sistemas realitza el manteniment del sistema de vídeo vigilància de la planta de Clariant Iberica Producción S.A. a Tarragona. El sistema es compòn de diferents càmeres Domo cablejades amb fibra òptica fins al centre de control de Seguretat de la Planta.

 

Els serveis de manteniment dels sistemes de Seguretat que Telnet Sistemas ofereix, consisteixen en proporcionar una solució adaptada a les necessitats de manteniment preventiu i/o correctiu dels components d’aquests sistemes.

 

El servei de manteniment proposat per Telnet Sistemas abasta totes aquelles tasques de manteniment associades al manteniment preventiu i/o correctiu dels elements del sistema de CCTV existent. Les freqüències d’intervenció a nivell de manteniment preventiu es planifiquen anualment conjuntament amb el client, per minimitzar les intervencions del manteniment correctiu.

 

El manteniment correctiu que Telnet Sistemas presta, es refereix a la reparació d’anomalies i averies, ja siguin produïdes per un problema hardware o software en les instal•lacions de CCTV. Telnet Sistemas realitza la reparació, sempre i quan sigui possible, en la ubicació del equip avariat i amb l’ús de recanvis originals o de les mateixes característiques i funcionalitat però davant la impossibilitat de realitzar la reparació en la ubicació original, l’equip es retira al taller de Telnet Sistemas, cedint el material de les mateixes característiques o similars a l’avariat. Tot això, amb l’objectiu de garantir la màxima funcionalitat dels equips amb la menor interrupció possible del servei als usuaris i/o elements afectats. Per dur a terme el manteniment, Telnet Sistemas disposa del recolzament dels fabricants dels equips instal•lats a CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN, S.A.

 

 

En el supòsit que una avaria sigui motivada per elements externs a l’equip com poden ser la instal•lació elèctrica,... Telnet Sistemas coordina totes aquelles actuacions que es requereixen amb les diferents entitats implicades amb la finalitat  de poder reprendre el servei el més aviat possible.