El servei de manteniment complementa la garantia que ofereixen els fabricants, que normalment inclou únicament la reparació de l'element avariat sense cap compromís de temps de resposta.

 

Un manteniment adequat pretén prevenir problemes en els sistemes mitjançant inspeccions programades per identificar els elements o configuracions defectuoses abans que siguin causa d'un mal funcionament, i corregir els problemes que sorgeixin causant el menor impacte possible, assegurant la continuïtat del servei, amb temps de resposta adequats a la criticitat del servei involucrat.

 

El servei de manteniment inclou una complerta documentació del sistema i de les actuacions que es realitzen, amb  l'actualització de plànols i esquemes, de registres d'incidències i estats, de registre de proves diagnòstiques i resultats de mesures.