Telnet Sistemas manté des de l’any 2009 la xarxa Wifi-Wimax de l’Ajuntament de Tarragona que serveix per a proporcionar el servei de Telefonia IP, i l’accés a Internet i a la Intranet municipal del centres cívics de Torreforta, Camp Clar, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Bonavista amb l’Ajuntament. El servei de manteniment que proporciona Telnet Sistemas inclou un servei de manteniment preventiu de revisió del sistema per anticipar les disminucions de la qualitat de les comunicacions, i un servei de manteniment correctiu en cas de tall de la comunicació amb temps de resposta i resolució coherents amb la importància del servei afectat.

 

Telnet Sistemas ha implementat el sistema d’alertes tècniques dels CDP de la Plaça de la Font i de la Rambla Nova de l’Ajuntament de Tarragona. El sistema controla l’accés, la climatització i la inundació dels CPD, enviant un correu electrònic als serveis de manteniment en cas d’alarma de qualsevol dels sistemes monitorats. El sistema instal•lat per Telnet Sistemas es complementa amb una càmera de video-vigilància que permet supervisar els CPD remotament, i amb un sistema d’avisos mitjançant un timbre sonor en el servei de vigilància de l’Ajuntament, que permet que el personal de Seguretat de l'Ajuntament sigui avisat per qualsevol alarma en qualsevol moment.